28 July 2021
Kilbride cemetery Sunday
Kilbride Cemetery Sunday  Mass and blessing of graves  Sun 29th August,.
Celebrant Fr Eamonn O’Brien.

hpim4945
hpim4946
hpim4951
hpim4952
hpim4954
hpim4956
hpim4958
hpim4959
hpim4961
hpim4962
hpim4940
hpim4941
hpim4942
hpim4943
hpim4944
hpim4947
hpim4948
hpim4953
hpim4939
pics by dorothee